اخبار

جشن تولد فصلی در مرکز روزانه اتیسم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ،  امروز صبح جشن تولد فصلی به منظور ایجاد فضای شاد برای کودکان  در مرکز نیلوفر توسط نیکوکار گرامی در بخش اتیسم برگزار گردید.

در این مراسم به منظور صرفه جویی در هزینه ها، همه مراکز کودکان اعم از نگهداری شبانه روزی و آموزش روزانه معلولین نیز در جشن شرکت نمودند.

خانم دشتی روانشناس مرکز روزانه اتیسم در این خصوص گفت: جشن های برگزار شده در مرکز با هدف افزایش تعامل میان والدین و پرسنل مراکز، بهبود روابط بین فردی کودکان، افزایش ارتباط، و نیز ایجاد فضایی جهت افزایش نشاط و شادابی برای همه شرکت کنندگان می باشد. همچنین فعالیت های آموزشی در راستای علاقه مندی کودکان و حضور در اجتماعات کنترل شده نیز با چنین برنامه هایی صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید