اخبار

تکریم خیرین سالمند درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، صبح روز گذشته  جشن اکرام وتکریم  سالمندان درمرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی گلها با  حضورخانم دانایی مدیر ساختمان گلها به همراه خیرین ساکن دراین ساختمان برگزارشد.

احترام به سالمندان وکهنسالان که حضورشان با برکت همراه است بارها درروایات دینی وبراساس فرهنگ وعرف ایرانی همواره مورد تاکید قرارگرفته و.بدین مناسبت جشنی برای اکرام سالمندان درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

هدف ازاین جشن که با حضورآقای دکتر افشین وجدانی روشن ، مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و مدیرروابط عمومی برگزارشد تقدیر وتشکر از سالمندانی بود که ملک خود رابه آسایشگاه خیریه کهریزک البرز اهدء کردندودراین مرکز زندگی می کنند وازخدمات شبانه روزی  این مرکزاستفاده می کنند . این جشن با دکلمه ای زیبا توسط یکی ازسالمندان شروع اکنون درساختمان گلها شد وهم چنین با اجراء گروه موسیقی ساعاتی شاد برای خیرین  رقم خورد.

درپایان به رسم تشکر دانایی مدیر گلها از سالمندان با اهداءگل تشکر وقدردانی کرد وبا گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید .

دیدگاهتان را بنویسید