اخبار

آخرین ماه از پاییز سال 1397 خورشیدی، تنها بهانه ای شد تا خیرین جوان شادی و نشاط را به اردوی بانوان معلول بلوک ارغوان ها هدیه نمایند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ ((به هر بهانه ای می توان شاد بود و شادی را به دیگران نیز هدیه داد)) این تنها جمله ای بود که خیرین جوان کهریزک که نخواستند نامی از آنان برده شود، در زمان شادی آفرینی در جمع بانوان معلول بلوک ارغوان به زبان راندند.

تهیه کیک و شیرینی همراه با نوشیدنی های گوارا، ره آورد مهربانانی بود که آمدند تا خاطره ای خوش از خود در کهریزک و در جمع بانوان معلول به جای بگذارند.

مهناز تن زده مددکار بلوک ارغوان با بیان این مطالب، افزود:

چند بانوی جوان و تحصیلکرده با مراجعه به دفتر مددکاری از ما اجازه خواستند که در آخرین ماه از فصل پاییز، یک دورهمی شیرین و شاد را تقدیم عزیزان مان در بخش های ارغوان نمایند.

تن زده در ادامه هم گفت:

این جوانان پرشور و نشاط که هر یک سهمی از خرید اسباب پذیرایی را عهده دار شدند، حتی اسامی خود را نیز به ما نگفتند و تنها یاد آور شدند که آخرین ماه از فصل زمستان نیز باز هم به کهریزک خواهند آمد تا شاهد خوشحالی همنوعان خود باشند.

مددکار اجتماعی آسایشگاه در توصیف حال و هوای بانوان معلول نیز گفت:

یک روز خوب و بیاد ماندنی، هدیه ای بود که به این جمع داده شد. ما نیز در کنار مددجویان خود خوشحال تر از همیشه هستیم و اطمینان داریم اجرای چنین برنامه هایی به آنان اجازه می دهد با آسودگی خاطر بیشتری به دنبال برنامه های روزانه خود در زندگی پیش رو باشند.

دیدگاهتان را بنویسید