اخبار

با حضور هیأت نظارت و ارزشیابی دفترگسترش دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، دوره دیگری از آموزش نیروی انسانی بارویکرد پودمانی مددیاری سالمندی در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با اتمام اولین دوره از آموزش پودمانی مددیاری سالمندی ، مرکز آموزش کهریزک در تدارک دوره جدید جهت تکمیل کادر مددیاری آموزش دیده و توانمند بر آمده است.

از اینرو با حضور هیأت نظارت و ارزشیابی دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی – کاربردی در محل مرکز آموزش کهریزک ، روند فعالیت های آموزشی مجموعه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت .

آقایان دکتر واشقانی ، مهندس صنعی ، مهندس شجاع و خانم دکتر بزم آرا از جمله اعضاء هیأت علمی دانشگاه جامع علمی – کاربردی هستند که در رأس این هیأت قرار دارند.

دکتر فریبرز بختیاری معاون سلامت آسایشگاه با بیان این مطالب ، خاطر نشان کرد :

اجازه تمدید دوره پودمانی و آغازی دیگر در آموزش کادر درمانی در حوزه پودمانی سالمندی ، منوط به مجوز هیأت نظارت و ارزشیابی دانشگاه بوده ، بررسی امکانات و ابنیه ، تجهیزات ، گردش کار آموزش ، نحوه تدریس و برنامه ریزی مورد بررسی این هیأت اجرایی قرار گرفت .

وی یاد آور شد :

کارگاههای آموزشی ، بخشهای آموزشی در نظر گرفته شده برای مددیاران ، نحوه تدریس دوره های تئوری و عملی و نوع آموزشهای مدون ، از دیگرمسائلی بود که در دستور کار هیأت ارشد دانشگاهی قرار گرفت .

معاون سلامت آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار امیدواری کرد همچون دوره گذشته با صدور مجوزهای لازم از سوی دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، دوره جدید این آموزشها آغاز تا شروع مجددی باشد برای تکمیل کادر آموزش دیده که از این منظر شاهد شکوفایی هر چه بیشتر خدمات در حوزه سالمندی باشیم.

گفتنی است آسایشگاه خیریه کهریزک تنها مرکزی در کشور است که برای ارائه آموزشهای علمی و عملی در همه سطوح مراقبتی سالمندان از امکانات لازم برخوردار است .

همچنین شایان ذکر است آموزشهای مدون شامل تشخیص نیازهای سالمندان ، ارائه خدمات لازم ، ارزیابی عملکرد و در صورت نیاز مشاوره و ارجاع به مراجع ذیربط سلامت می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید