اخبار

اولین دوره آموزشی بازاریابی ویژه کارکنان دفاتر مشارکتها  برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی برقراری اصولی ارتباط موثر به صورت حضوری یا غیر حضوری با مراجعه کنندگان وخیرین می باشد .

دراین دوره آموزشی دکتر رسولی باتوجه به اینکه آسایشگاه خیریه کهریزک موسسه ای مردمی می باشد آموزشهایی پیرامون نحوه برقراری ارتباط موثر وایجاد ارتباط تلفنی وشناخت زمان صحیح برای جذب خیرین ارائه داد و افزود :دراین کار انسانی وحرفه ای که هدف اصلی درآن جذب مخاطب وخیر می باشد ایجاد حسن اعتماد درافراد ازعوامل تاثیر گزار می باشد.

دکتر رسولی هم چنین درخصوص نحوه معرفی  ، شناخت زمان مناسب ؛شناخت ارزشها و نگرشهای افراد باتوجه به فرهنگهای مختلف  ، نحوه گوش دادن صحیح و ایجاد خلاقیت والگو برداری برای ایجاد ارتباط موثر با خیرین مطالبی راعنوان کردند.

این دوره آموزشی برای کارکنان حوزه مشارکتها ادامه خواهد داشت تا با ارائه آموزشهای لازم جهت برقراری ارتباط باخیرین گامی موٍثربرداشته شود.

 

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید