اخبار

کارگاه بازی درمانی با هدف بهبود شرایط روان در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ کارگاه بازی درمانی در مرکز آموزش و توانبخشی روزانه معلولان یاس با هدف غنی سازی  اوقات فراغت مددجویان و افزایش توان ذهنی و همچنین بهبود شرایط روان برگزار شد.

انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است. هر فرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه است. بهبود شرایط جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات بخشی از فلسفۀ بازی انسانهای دارای معلولیت است. بنابراین؛ بازی هرچه گسترده تر؛ پیچیده تر و اجتماعی تر باشد فرد از مصونیت روانی بیشتری برخوردار می شود.

روانشناسان ساختمان یاس به منظور غنی سازی اوقات مددجویان و افزایش توان ذهنی و بهبود شرایط روان کلاس های را به صورت کارگاهی با عنوان بازی درمانی در چهار جلسه یک ساعت و نیم در روز های سه شنبه هر هفته برگزار کردند، که مورد استقبال بیش از حد مددجویان قرار گرفت.

در این کلاس ها ضمن پرداختن تنوری به این کارگاه  به عناوین چون:

1-تقویت حافظه 2-تمرکز و تکنیک های شناخت 3- خنده درمانی 4 -تخلیه هیجانی نیز پرداخته شد.

گفتنی است همۀ این عناوین در قالب بازی درمانی مختص هر عنوان به مددجو تفهیم شد.

خانم مسلمی روانشناس مرکز روزانه معلولان یاس گفت:” بازی درمانگر” در واقع از موقعیت بازی برای ایجاد ارتباط با مددجو استفاده می کند و تلاش می کند به تخلیه هیجانی او و حل و فصل مشکلات او در زندگی عادی اش بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید