اخبار

هفته سلامت و روان با موضوع تاب آوری در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، امروز صبح همایشی به مناسبت هفته بهداشت سلامت و روان در مرکز شبانه روزی سالمندان لاله با همکاری روانشناسان مرکز(خانم جمعدار، موسوی و خرمیان) برای پرسنل با محوریت تاب آوری  با سر تیتر های : مفهوم تاب آوری، تاب آوری چگونه به وجود می آید ؟، تاثیرات تاب آوری بر سلامت روان، رابطه تاب آوری و خوشبینی و نقش کارکنان در افزایش تاب آوری، راهکارهای بالا بردن تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور در این جلسه آموزشی بیان و برگزار شد .

مولود موسوی روانشناس مرکز شبانه روزی سالمندان لاله بیان داشت: واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد . پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار (با وجود عوامل خطر) است . این فرایند خودبه خود ایجاد نمی شوند مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمه پذیری کمتر ، حداکثر تلاش را برای کشف و بهره گیری از عوامل محافظت کننده (فردی و محیطی) در درون و بیرون خود که همواره به صورت بالقوه وجود دارد بکار گیرد.

گفتنی است همزمان با این همایش  برنامه های آموزش مراقبتی در سلامت، آموزش تأثیر فضای مجازی در سلامت و روان و آموزش خانواده و سلامت و روان  در سایر مراکز آسایشگاه برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید