اخبار

مراسم کتابخوانی ویژه سالمندان خانم درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، به منظورترویج کتابخوانی وایجاد انگیزه برای مددجویان با  ظرفیت های موجود درآسایشگاه خیریه کهریزک وتوسعه وتجهیز کتابخانه برای گسترش فرهنگ کتابخوانی اولین دوره ازمسابقات کتابخوانی ویزه مددجویان خانم برگزارشد.

این برنامه با هماهنگی روابط عمومی و همکاری کتابخانه محمدشهر انجام گرفت .

آقای گچی لو مدیر روابط عمومی درخصوص این برنامه گفت : لذت کتابخوانی درآن است که به روح انسان آرامش می دهد وتجارب دیگران رادراختیار افراد می گذارد.

این مسابقه که با استقبال مددجویان همراه شد با همراهی روان شناسان بخش سالمندان خانم وبیماران جسمی وحرکتی خانم برگزارشد.

این مسابقه علاوه بر ترغیب سالمندان و مددجویان به کتابخوانی برای پرکردن اوقات فراغت و یادگیری آنان درحوزه های مورد علاقه تاثیرگذار می باشد.

این مسابقه که به صورت روخوانی بین مددجویان برگزار شد دوساعت به طول انجامید وبا اهداء جوایز ولوح به برندگان پایان یافت.

 

دیدگاهتان را بنویسید