اخبار

مراسم چهارشنبه سوری در آسایشکاه خیریه کهریزک برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک البرز، براساس رسم همه ساله مراسم خاص چارشنبه سوری درآسایشگاه خیریه کهریزک به همراه مددجویان وسالمندان وتعدای از پرسنل و مدیران بخشها برگزارشد. در این مراسم که با  اجرای گروه موسیقی  وفضایی دلنشین همراه بود مددجویان ساعاتی رادرکناریکدیگر به شادی گذراندند.

گروه شعبده بازی نیز باهنرنمایی خود لبخند رابرلبان مددجویان نشاندند . پذیرایی وسرو آش در فضای سرد محوطه به همراه لبوی داغ  گرمی جشن رادوجندان کرده بود.

چهارشنبه سوری که از جشن های اصیل ایرانیان است درغروب سه شنبه آخرسال برگزار می شود وبه چهارشنبه سرخ ویا چهارشنبه آخرسال معروف است وبدین بهانه همه ساله درآسایشگاه کهریزک  این جشن برگزار می شود.تا آرام آرام به استقبال بهار بروند.این جشن سه ساعت به طول انجامید.

دیدگاهتان را بنویسید