اخبار

مراسم گرامیداشت روز عشق ورزی درساختمان لاله آسایشکاه خیریه کهریزک برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، سپندارمذگان جشن زمین وگرامیداشت عشق است واین دو درکنار هم معنا پیدا می کند  بدین مناسبت  صبح روز پنج شنبه مراسم اهمیت به سالمندان با عنوان روزعشق ورزی درساختمان لاله مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان مرد برگزارشد .

این مراسم با حضور دکتر وجدانی  مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و دکتر شهسواری معاون سلامت  ودرمان برگزارشد .

همچنین سالمندان بخش شبانه روزی و روزانه هوم کر ساختمان لاله دراین مراسم حضور داشتند و ساعات خوشی را کنار یکیدگر گذراندند.

دکتر افشین وجدانی روشن درخصوص برپایی این مراسم گفت :اگر عشق باسلامت روان توام باشد جامعه سالمندی ازافسردگی وخمودگی رها می شود وسالمندان با نشاط بیشتری زندگی می کنند و از تنهایی وانزوا نجات می یابند .

وی تاکید کرد : اهمیت به روان سالمندان یکی از دستورالعملهای لازم برای نگهداری از آنان دراین مرکز می باشد وهمه سعی وتلاش روانشناسان این مرکز ایجاد محیطی سالم و به دور ازاسترس برای نگهداری سالمندان می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید