اخبار

سمینار یکروزه ویژه کارکنان مشارکتها درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه  خیریه کهریزک البرز، این گردهمایی صبح روز پنج شنبه باحضوردکتر احمدی،مدیرعامل  محترم آسایشگاه خیریه کهریزک و دکتر افشین وجدانی روشن ؛ مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و سایر مدیران ومعاونین بخشهای روابط عمومی ، مشارکتها ،مالی واداری و… برگزارشد.

دکتر افشین وجدانی روشن مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک ضمن خیر مقدم به تمامی میهمانان افزود:انشالله این برنامه هم چنان مثل گذشته به کار خود ادامه دهد تا برنامه ریزی و اجرای صحیح، و درنهایت ارزیابی صحیح را درحوزه عملکرد دفاتر مشارکتها شاهد باشیم .

پس ازآن دکتر احمدی مدیر عامل محترم آسایشگاه خیریه کهریزک افزود : تبادل افکار دربین گروهها و ساخت کلیپ های زیبا وتاثیر گذاری آن برروی مخاطب قابل تحسین است وی گفت : جمله (بیایید هرروز یک نفر راشادکنیم ) که دراول این کلیپ پخش شد باید الگویی برای همه کارکنان باشد تاافراد درهرسمتی که باشند دلسوزانه و با نیت نیکوکاری مشغول به کار شوند .

هم چنین دراین گردهمایی تمامی کارکنان حوزه مشارکت تهران وکرج با ایجاد دوازده کارگروه با هف بررسی وارائه راهکاری مناسب برای ارتباط موثر با خیرین و ارائه پیشنهادات ، انتقادات به بررسی موانع ومشکلات یکساله و گفتگو پیرامون بهترین راه برای درآمد زایی پرداختند و تبادل اطلاعات کردند . سپس نظرات وپیشنهادات هرگروه با ایراد سخنرانی ازطرف کارگروه آنان مطرح شد و پس از آن همه افراد برای بازدید به سایر بخشها رفتند واز مددجویان  وسالمندان وکودکان معلول  بازدید کردند . پس از آن همه میهمانان به پذیرایی وصرف ناهار دعوت شدند . این گردهمایی تا ساعت دو عصرادامه داشت ودرانتها با جمع بندی آقای مرادی معاونت مشارکتها ازمباحث مطرح شده این جلسه به اتمام رسید .

دیدگاهتان را بنویسید