اخبار

دوره آموزشی بدو ورود مراقبین در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، دوره آموزشی بدو ورود مراقبین با هدف آموزش مبانی و مفاهیم اولیه رشته مراقبت از سالمند ومعلول برگزاری شد.

فرایند برنامه ریزی و برگزاری دوره فوق توسط دفتر پرستاری آسایشگاه انجام گرفته که شامل 40ساعت دروس تئوری و10ساعت مشاهده بالینی در مراکز بستری می باشد.

آقای مقصودی زند مدیر دفتر پرستاری در این خصوص گفت: از سال 1392 تاکنون 17دوره آموزشی برای خانمها و 16دوره آموزشی برای آقایان برگزار شده است .سرفصل های آموزشی این دوره شامل مباحث: حوزه های پزشکی، پرستاری، تغذیه و بهداشت، روانشناسی، کاردرمانی، فیزیو تراپی و مددکاری می­باشد. وی در ادمه افزود: مراقبینی که دوره فوق را سپری می کنند با آشنایی بیشتری وارد محیط کار شده و با اهداف و خط مشی موسسه قبل از ورود آشنایی کامل پیدا می کنند و در پایان دوره پس از اخذ آزمون تئوری و عملی افراد برای بکارگیری در آسایشگاه رتبه بندی شده و بر حسب نیاز مشغول به کار می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید