اخبار

جلسه فصلی حوزه معاونت سلامت وتوانبخشی با حضور مدیران مراکز درمانی در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ جلسه فصلی شورای مدیران بخش های درمانی و توانبخشی با هدف بررسی مسائل و موارد مشترک در حوزه های مختلف سلامت و توانبخشی با حضور مدیران ستادی واجرائی برگزار شد.

دکتر شهسواری معاون سلامت وتوانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت: هدف ازبرگزاری این شورای فصلی که با حضور مسئولین مراکز درمانی برگزار می شود بررسی خدمات ارائه شده به مددجویان ونحوه عملکرد بخش های مراکز نگهداری شبانه روزی و خدمات روزانه می باشد تا با بررسی ومذاکره پیرامون موانع و مشکلات، شاهد رشد روز افزون ارائه خدمات مناسب به مددجویان باشیم.

در این جلسه مدیران بخش های درمانی با اشاره به مسائل ومشکلات درمانی از قبیل:  بررسی مسائل دارویی و ایجاد فرایند جدید درخصوص دسترسی به موقع از وسایل مصرفی، کاهش لیست داروهای اقلامی غیر قابل استفاده، کاهش اضافه کاری، جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان، اهمیت کارکنان به شرکت درکلاس های بازآموزی ویژه بهیاران و مراقبین،  سعی در حل موانع ایجاد شده داشتند.

همچنین معاون سلامت و توانبخشی کهریزک البرز با توجه به  مشکلات  مطرح شده، لزوم جذب نیروی جدید و ارائه عملکرد و راهکارهای اجرایی در مراکز را گامی مثبت برای ارائه خدمات بهتر به مددجویان  بر شمرد.

دیدگاهتان را بنویسید