اخبار

اردوی چند روزه سالمندان ساکن خانه گلهای کهریزک البرز در شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ اردوی تفریحی سالمندان خانه گلها با هدف گذراندن اوقـات فراغـت، و پیشگیری از اختلالات دوران سالمندی و همچنین افزایش نشاط اجتماعی و امیدبه زندگی درمیان سالمندان به مدت سه روز در نمک آبرود برگزار شد.

خانم زارعی مدیر امور روانشناسی آسایشگاه اظهار کرد: جمعیت سالمندی، در حالی که از بزرگترین موفقیت های بشری است، یکی از اساسی ترین مشکلات جهان امروز نیز  به شمار می رود؛ چرا که افراد سالمند در معرض خطر بسیاری از بیماریها و ناتوانیها هستند. اختلالات روحی و روانی نظیر دمانس و افسردگی نیز در افراد سالمند شایع است.

ایشان ضمن تاکید بر تداوم اردوهای تفریحی در زمان سالمندی گفت: فعالیـتهـای اوقـات فراغـت، یکی از موثرترین روش های پیشگیری از اختلالات دوران سالمندی است. و می تواند در بهبود درک افراد از سـلامتی، اسـتقلال، سـبک زندگی، امید به زندگی و کیفیـت زنـدگی آنـان تـأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. از پدیـده اوقـات فراغـت درسالمندی «تأثیر گردش بر زندگی سالمند» است. که باعث «بهبـود وضـعیت روان، فرامـوش کـردن مشکلات، خروج از انزوا، کاهش درد، یاد گرفتن در حـین گردش» که یک استراتژی مهم جهت حفظ و افزایش سلامت روانی به شمار می رود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید