اخبار

کلاس آموزش اصول نمونه گیری برای مراقبین و بهیاران در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ امروز شنبه کلاس آموزش اصول نمونه گیری در آزمایشگاه برای مراقبین و بهیاران با هدف آموزش صحیح نمونه گیری در طی دو جلسه برگزار شد.

در این کلاس به آموزش اصول صحیح نمونه گیری ، فرآیند تست های اورژانسی ، موارد بحرانی و چگونگی برخورد با آنها، عوامل مداخله گر در آزمایشها و موارد رد نمونه در آزمایشگاه پرداخته شد.این کلاس در دو جلسه  صبح و ظهر در محل آموزش مرکز نیلوفر برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی نمونه گیری و نمونه برداری معصومه حمزه سوپروایزر آزمایشگاه آسایشگاه بود که بخش های اصول عمومی و کاربردی نمونه گیری و روش های نمونه گیری را بصورت تئوری و عملی آموزش دادند.

دیدگاهتان را بنویسید