اخبار

فروشگاه لوازم خانگی مخصوص کارکنان در کهریزک البرز بر پا شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، فروشگاه آسایشگاه خیریه کهریزک (واقع در جنب سالن غذاخوری) از تاریخ 96/09/04لغایت 96/09/07از ساعت 13 الی 15(برای کارکنان) دایر شد.

اجناس موجود در فروشگاه شامل لوازم خانگی بود که تعدادی از آنها به صورت مزایده ای و تعدادی دیگر به صورت عادی به فروش رسید.

خانم مقدمی معاونت مالی اداری آسایشگاه گفت: تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده 96/09/08ساعت 8صبح سالن جلسات می باشد کارکنان می توانند در صورت تأیید مدیر مربوطه در این جلسه حضور داشته باشند( در صورت یکسان بودن مبالغ پیشنهادی برای یک کالای مزایده ای ، نفر برنده به قید قرعه انتخاب خواهد شد. )

با توجه به اعلام قبلی تاریخ بازگشایی پاکت های استعلام مزایده کالاهای موجود در فروشگاه، در تاریخ 96/09/08 راس ساعت 8 با حضور تعدادی از کارکنان پاکت ها بازگشایی و نتایج آن اعلام گردید.

آقای گچیلو مدیر روابط عمومی تاکید کرد: درآمد حاصل از این فروش به نفع مددجویان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید