اخبار

کارکنان شرکت های وب ، با اهداء 10 دستگاه واکر صندلی دار به معلولین و سالمندان کهریزک، به کار و فعالیت خود در سال 98 اعتبار بخشیدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ در دومین سال پیاپی و با هدف تجدید دیدار با سالمندان و معلولین ، کارکنان شرکت داده گستر عصر نوین (های – وب ) به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند و ساعاتی را میهمان این خانه بزرگ شدند.

دیدار از توانمندی های مددجویان در کارگاههای هنری ، حضور بر بالین بیماران ام اس و نشست و برخاست با پدران و مادران سالخورده ، از جمله اقدامات ارزشمند این جوانان تحصیلکرده و فعال عرصه دانش فنی بود، ضمن آنکه این یاران مهربان با اهداء 10 دستگاه واکر چرخدار صندلی دار ،سهمی از زندگی بخشی به خانواده بزرگ کهریزک را عهده دار شدند.

محمد جواد بازگیر کارشناس روابط عمومی شرکت های – وب در گفتگو با خبرنگار کهریزک از حال خوب همه همکاران خود در این حضور گفت و یاد آور شد:

شاید برخی از دوستان من که برای اولین بار به کهریزک می آمدند ، تصوری دیگر داشتند اما خوشبختانه با آشنایی با جّو حاکم و نیز دیدن شرایط زندگی این بندگان خوب خدا ، ذهنیت آنان کاملاً تغییر کرد.

بازگیر افزود:

احترام به پدران و مادران و تداوم حضور در کنار آنان ، حداقل یاد آوری است که هر کسی می تواند با حضور خود در کهریزک آویزه گوش و جان نماید ، همچنین نشاندن لبخند بر چهره این بیماران می تواند کمترین کار ما در حق آنان باشد.

کارشناس روابط عمومی شرکت های – وب اطمینان خاطر داد دعای خیر پدران و ماردان کهریزکی در سال کاری جدید و پیش رو بازهم می تواند اعتباری دوباره به کار و رونق زندگی خود و همه همکارانش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید