اخبار

جلسه شورای انجمن بانوان نیکوکار استان البرز با حضور مدیرعامل موسسه و مدیر آسایشگاه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، جلسه شورای انجمن بانوان نیکوکار با محوریت برطرف کردن مشکلات این انجمن با حضور دکتر احمدی مدیرعامل موسسه کهریزک و شورای انجمن بانوان نیکوکار در آسایشگاه البرز برگزار شد.

دکتر احمدی مدیرعامل موسسه کهریزک در این جلسه گفت :خیلی خوشحالم امروز در جمع شما هستم امیدوارم در سال جدید با توجه به نقش شما بتوانیم با همکاری یکدیگر به اهدافمان برسیم.

ایشان افزود : بانوان نیکوکار باید اهداف بزرگ داشته باشند ، نقش اصلی این انجمن در خانواده هاست .باید کهریزک را بین خانواده ها بیش تر معرفی کنیم و آن ها را برای بازدید به کهریزک بیاوریم تا از نزدیک با مشکلات آشنا شوند.

دکتر احمدی اضافه کرد : اهداف بانوان نیکوکار باید بزرگ باشد ، هدف اگر بزرگ باشد قطعا دست آوردهای مهمتری خواهیم داشت . به نظر من این گروه جدید که امروز در هیئت امناء انجمن بانوان نیکوکار فعالیت دارند با تلاش بیش تر می توانند مشکلات را برطرف کنند

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه کهریزک استان البرز هم در این جلسه گفت : کار بانوان نیکوکار بسیار ارزشمند است . ما معتقدیم بانوان نیکوکار باید خودشان مشکلات خود را برطرف کنند و ماهم در این مسیر آن هارا همراهی می کنیم.

دکتر وجدانی افزود : حس ما این است که تغیرات صورت گرفته  در انجمن بانوان نیکوکار تغیرات خوبی بوده است و عملکرد این انجمن هم در این مدت گویای این موضوع است.

علی بخشی عضو هیئت امناء بانوان نیکوکار دراین جلسه گفت: اینجا قسمتی است که بچه های کوچک هستند مادریار ها عاشقانه به کار خود عشق می ورزند بانوان نیکوکار میتوانند از نظر روحی و روانی خدمت بیشتری به این کودکان کنند و امیدواریم با همکاری مدیران نقش بانوان نیکوکار هرروز پر رنگ تر از قبل شود.

گفتی است در این جلسه مشکلاتی همچون مکان ثابت برای خیاطی بانوان نیکوکار ، مشکل عضو گیری انجمن و برگزاری کلاس های آموزشی برای حمام کودکان مطرح و قرار شد این نظرات مورد بررسی قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید