اخبار

مدیران ونمایندگان شرکت کیسون ارآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، عصر روز گذشته سه نفر ازنمایندگان محترم شرکت کیسون برای بازدید از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با نیت خیرخواهانه به این مرکز آمدند و با آوردن شیرینی ازساختمان نیلوفر، مرکز جامع توانبخشی کودکان بازدید کردند.

طاهری مدیر مالی شرکت کیسون به همراه سایر نمایندگان برای بازدید به بخشهای دیگر آسایشگاه رفتند .

وی در خصوص این بازدید گفت: درماه گذشته که به این مرکز آمده بودیم به اتفاق سایر  مدیران شرکت کیسون به این نتیجه رسیدیم که درماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهی می باشد با اهداء هشت عدد ویلچرسهم کوچکی از انفاق وکمک به مددجویان داشته باشیم .

آقای طاهری مدیر مالی شرکت کیسون به نمایندگی از محمد رضا انصاری مدیر عامل شرکت کیسون  قول دادند که درماههای آینده درساخت وساز پروژه عمرانی ساختمان رز سهیم باشند .

 

دیدگاهتان را بنویسید