اخبار

مدیران وپرسنل اداره امور شعب بانک رفاه ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ،صبح روزچهارشنبه مدیران اداره امور شعب بانک رفاه به همراه تعدادی ازپرسنل خود به نیت خیرخواهانه وانسان دوستی درماه مبارک رمضان  برای بازدید ازآسایشگاه کهریزک ودیدار ازسالمندان و کودکان معلول و…به این مرکز آمدند.

این گروه ضمن بازدید ازساختمان نیلوفر ،مرکز توانبخشی ونگهداری شبانه روزی  کودکان معلول به ساختمان یاس،مرکز نگهداری سالمندان وبیماران ضایعه نخاعی رفتند وکمکهای غیرنقدی وقابل توجه خود رااز قبیل برنج وروغن به این مرکز اهداء کردند .

صالحی مدیر روابط عمومی اداره امور شعب بانک رفاه استان البرز درخصوص این بازدید گفت : ما درسالهای گذشته با حضور  در این آسایشگاه ، در کمک هزینه خرید  دستگاه رادیولوژی مشارکت داشتیم  وی افزود : ماه رمضان ،ماه ضیافت الهی بهانه خوبی بود تا باردیگر به اتفاق سایر همکاران برای تکریم واکرام افراد بستری شده به این مرکز بیائیم .

وی گفت :  خدمت رسانی دراین مجموعه رابه بهترین شکل ارزیابی می کنم وبسیار خوشحالم که افرادی که دراین مرکز نگهداری می شوند از شرایط بستری ودرمانی قابل توجه ای برخوردار هستند وافزود :انشالله که بتوانیم مبلغ خوبی برای آسایشگاه باشیم تا سایر شعب بانکها نیز با خدمات خالصانه این مرکز آشناشوند ، کمک به این مرکز را ازالویتهای کاری خود بدانند .

دیدگاهتان را بنویسید