اخبار

نماینده شرکت پارس آلیاژ از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، خانم وظیفه حسابدارشرکت پارس آلیاژ البرز به نمایندگی ازمدیریت شرکت مهندس کریمی به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز مراجعه کرد.

این بازدید به منظور بررسی وضعیت مددجویان وسالمندان  وشناخت نیازهای این مرکز صورت گرفت که درصورت تایید نماینده شرکت به این مرکز کمک مالی اهداء شود .

وظیفه ضمن مراجعه به بخش کودکان معلول ساختمان نیلوفر به دیدار از سالمندان و مددجویان رفت و با بررسی نیازهای این مجموعه با تایید مدیریت شرکت پارس آلیاز مبلغ قابل توجهی برای مشارکت درخرید میلگرد برای بخش تصفیه خانه مرکزی آسایشگاه اهداء شد.

دیدگاهتان را بنویسید