اخبار

شرکت منابع و توسعه آب و نیرو از کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، عصر روز چهارشنبه دوم آذر ماه دو نفر از اعضای شرکت منابع و توسعه آب و نیرو از مراکز کهریزک بازدید کردند.

نصراله زاده مدیر رفاه شرکت منابع و توسعه آب و نیرو گفت: از این که به این مجموعه مراجعه کردم بسیار خوشحالم .خوشحالی زاید الوصف من از بابت آرامش و خدمات نوین توانبخشی به سالمندان و کودکان این مجموعه است.قطعا این مجموعه دارای مدیریت قوی  است که با دانش روز اهداف و رسالت مجموعه را برنامه ریزی می کند.

ایشان افزودند: با توجه به اگاهی از طرح فرشتگان در تلاش هستیم که از طریق شرکت بتوانیم کمک های مالی و تجهیزات پزشکی در حد مقدور برای این مجموعه فراهم کنیم.امیدواریم بتوانیم به زودی نیاز های ضروری و مورد نیاز این مجموعه را فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید