اخبار

درایام قربان تا غدیر خیرین از مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، عید بهانه ای  است برای یادآوری کسانی که زندگی روزمره باعث شده که کمتر به دیدار آنها برویم عید دیدنی از قربان تا غدیرسبب شده است تا سالمندان وعزیزان بستری شده درآسایشگاه کهریزک بازهم مورد لطف خیرین قراربگیرند که دلخوشی وشادی مددجویان از آرزوهای قشنگ آنان می باشد.

ذبح گوسفند، هدیه دادن ،اجرای موسیقی های شاد دربخشهای مختلف ازجمله کارهایی است که همه روزه خیرین به بهانه سنت های اعیاد قربان تا غدیر برای رضای خدا وشاد کردن نگاههای همیشه منتظرمددجویان انجام می دهند.

گروه ژیوار از دیگر تیم ها بود که با پدران و مادران مقیم این آسایشگاه ملاقات داشته واز این عزیزان با میوه پذیرائی نمودند.

واحد روابط عمومی از این کار خیرخواهانه و خداپسندانه شان که موجب شادی سالمندان و دلگرمی پرسنل می گردد تقدیر و تشکر می نماید.

عبدالهی سرپرست گروه با بیان اینکه در دین اسلام احترام و تکریم سالمندان سفارش شده است، گفت: توجه به سالمندان موجب شادابی، کارایی و زندگی بهتر یک سالمند می شود و توجه و احترام به سالمندان موجب شادی و افزایش کارایی آنها می شود.

این گروه با آوردن شال و روسری برای خانم ها  و جوراب برای آقایان طی دو ساعت بازدید اظهار رضایت کردند. و قول مساعدت بیشتر را دادند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید