اخبار

دانشجویان کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، صبح روز گذشته تعدادی ازدانشجویان کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی به منظور آشنایی باکودکان معلول به این مرکز آمدند.

دکتر حسنوند استاد این دانشگاه که به همراه دانشجویان خود به این مرکز آمده بود هدف از این بازدید را آشنایی دانشجویان بااین مراکز برای گذراندن یکی ازدروس دانشگاهی دانست وافزود :این دومین بار است که دانشجویان خوارزمی برای گذراندن دوره های آموزشی به این مرکز مراجعه می کنند .

دانشجویان با مراجعه به ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری وتوانبخشی شبانه روزی کودکان به بخشر روزانه اوتیسم رفتند .

لطفی مسئول مرکز بخش اوتیسم توضیحاتی درخصوص شیوع بیماری اوتیسم به همراه علائم این بیماری و دنیای متفاوت کودکان اوتیسم داد وذکر کرد: عشق وعلاقه دراین شغل بسیار مهم می باشد تا به درک وشناخت کامل کودکان اوتیسم برسیم زیرا براساس تست های متفاوت ازاین کودکان طیف متفاوتی را نیز شاهد هستیم  وبدون عشق به این کودکان نمی توان به آنان کمک کرد .این بازدید دو ساعت به طول انجامید.

دیدگاهتان را بنویسید