اخبار

شرح خبردانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، صبح روز گذشته تعدادی ازدانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت به منظو  آشنایی با نحوه عملکرد ونظارت بهداشت آسایشگاه خیریه کهریزک به این مرکز آمدند تا درحوزه تخصصی خود با شرایط بهداشت مراکزآسایشگاهی آشنا شوند  .

مهندس صادق زاده مدیر تغذیه وبهداشت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در خصوص شرایط بهداشتی مددجویان ، وضعیت تغذیه ، آشپزخانه ورستوران ، استحمام ، تفکیک سازی زباله  ، سردخانه و… توضیحاتی را ارائه کرد.

و سپس از نزدیک سایر بخشها را به دانشجویان نشان دادند و توضیحات تکمیلی را مطرح نمودند.

مهندس صادق زاده درخصوص وضعیت بهداشت دراین مرکز گفت : همه سعی وتلاش این آسایشگاه برآن است که طبق استانداردهای جهانی وبا مجوزبه کارخود ادامه دهد. این بازدید سه ساعت به طول انجامید .

2 دیدگاه