اخبار

نماینده شرکت پارت شیمی از کهریزک البرز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، نماینده شرکت پارت شیمی با نیت کمک به سالمندان و کودکان از تمام بخش ها بازدید کردند.

خالقی نماینده شرکت پارت شیمی اشاره کرد: ما در شرکت پارت شیمی یک مرکز خیریه در حال فعالیت داریم که در انجام امور خیریه از جمله کمک هزینه درمانی،زیارت،خرید کالا و کمک مالی به بی بضاعتان کمک می کند.این بار تصمیم گرفتیم به کهریزک البرز کمک کنیم و بصورت مستمر بتوانیم به این مرکز کمک کنیم.

وی گفت :دیدار با سالمندان و کودکان این مرکز و کمک به این مجموعه از اهداف آنان می باشد که دراین خصوص نیز، قول مساعدت و همکاری در آینده را دادند.

دیدگاهتان را بنویسید