اخبار

آقای طالقانی خیر نیک اندیش از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، خیر و نیکوکار ارجمند آقای طالقانی با حضور در آسایشگاه کهریزک البرز، از این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

طالقانی ضمن بازدید از مجموعه و مراکز ، جهت پیشرفت پروژه تصفیه خانه کهریزک نیز بازدید به عمل آوردند. گفتنی است که کلنگ این پروژه توسط  آقای طالقانی خیرنیکوکار بانی تصفیه خانه مرکزی درپردیس 2 آسایشگاه خیریه کهریزک در تیر ماه 96زمین زده شد.

دیدگاهتان را بنویسید