اخبار

مردم نوعدوست و خداباور شهر و دیارمان ، بار دیگر به وعده گاه خیر و خیرخواهی آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند تا دین خود را به ضعیف ترین اقشار جامعه ادا نمایند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ از اولین ساعات بامداد روز عید سعید قربان و همانگونه که انتظار می رفت ، مردم نوعدوست و خداباور شهرمان به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند تا در همایش بزرگ و ملی این مجموعه خیریه شرکت نمایند.

خیرین و نیک اندیشان در صف طولانی به انتظار نشستند تا با خرید گوسفندقربانی و ذبح آن، این ره آورد ارزشمند را تقدیم نیازمندترین اقشار جامعه نمایند.

نیکوکار و میهمانان این جشن ملی دو گروه هستند. آن گرامیانی که سالیان متمادی است مسیر کهریزک را به نیکی شناخته اند و در مناسبت های گوناگون به ویژه در روز عید سعید قربان با قدوم پر خیر و برکت شان ، یار و یاور کهریزک هستند و گروهی دیگر که بواسطه همین خیرین و گرامیان نام آشنای کهریزکی مسیر این خانه بزرگ را یافته اند تا سهام دار زندگی 1750 مددجوی سالمند ، معلول و بیمار مبتلا به ام اس باشند.

همچنین در حاشیه این جشن بزرگ که انصافاً روز ملی آسایشگاه خیریه کهریزک نیز هست. انواع برنامه های متنوع در دستور کار مسئولین مجموعه قرار گرفت.

در بخشی این همایش، انواع تولیدات هنری که به دست پر توان معلولین امیدوار و شاداب مجموعه تهیه گردیده ، به عرضه نمایش و فروش در آمد در گوشه ای دیگر هنرمندان افتخاری کهریزک باردیگر زینت بخش محفل مددجویان و میهمانان بودند. بالاخره غرفه های متعدد فرهنگی و نیزNGO  هایی که در امور خیریه به ویژه آشنا نمودن جامعه با دیابت فعال هستند، به معرفی عملکرد خویش پرداختند.

گفتنی است پس از پایان این همایش ملی ، آن مقدار از گوشت قربانی که مورد نیاز خانواده بزرگ کهریزک است، در سردخانه مجموعه ذخیره و مازاد بر مصرف طبق سنت همیشگی و به رسم نیک امانتداری به مراکز خیریه و نگهداری معلولین و سالمندان در 31 استان کشور تقدیم می گردد.

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک سر تعظیم بر این همه شکوه و تجلی خیر و خیرخواهی در میان مردم خداجو و دین باور شهرمان فرود می آورد و آرزو دارد همان خداوندی که قدوم پرخیر و برکت این گرامیان را به سوی کهریزک رهنمون نموده همواره روزگار پشت وپناه همه داوطلبان زندگی بخشی به ضعیف ترین اقشار جامعه باشد.

اوج تجلی خیرو خیرخواهی در عید سعید قربان

دیدگاهتان را بنویسید