واحد مددکاری نیکوکاران

واحد مددکاری نیکوکاران

در جهت حمایت از نیکوکاران موسسه اقدام به ایجاد واحد مددکاری نیکوکاران نموده و با داشتن پرسنل مجرب خدمات مورد انتظار را به نیکوکاران ارائه نمایند. و در همین راستا  شماره تلفن های22701090 و 22730475  در خدمت شما نیکوکاران می باشد.