اخبار

شهردار باقرشهر، ایجاد بسترهای مناسب برای زندگی معلولین جامعه را وظیفه دولت و سازمان های مردم نهاد دانست و بر مشارکت همگانی در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ علیرضا ناصری پور شهردار باقرشهر، آقاپور رئیس و تنی چند از اعضاء شورای شهر باقرشهر با حضور در آسایشگاه کهریزک به عیادت از سالمندان و معلولین بستری در این مجموعه خیریه آمدند.

این هیئت همچنین با حضور بر بالین بیماران مبتلا به ام اس، از نزدیک با خدمات دهی به این بیماران رنجور آشنا شدند.

تدارک بیش از یکصد دست لباس گرم و اهداء جوایز نفیس به 12 نفر از معلولین برتر ساکن در کهریزک، از دیگر برنامه های حضور شهردار باقرشهر و هیئت همراه در این مجموعه خیریه بود.

دکتر ناصری پور، مناسب سازی فضای شهری و ایجاد تسهیلات مختلف برای رفاه معلولین را از دغدغه های همیشگی دانست و گفت:

با وجود آنکه در سال های اخیر توجه زیادی به زیر ساخت های موجود و توسعه فضای مناسب شهری برای معلولین شده است، اما تا رسیدن به ایده آل ها هنوز فاصله زیادی باقی است.

علیرضا ناصری پور در ادامه افزود:

همکاری دولت و همراهی سازمان های مردم نهاد، نقشی مهم و اساسی در زندگی معلولین جامعه ایفاء می نماید و انتظار بر این است که با گسترش حمایت های همه جانبه، حقوق شهروندی این دسته از افراد جامعه به نحو شایسته ای حفظ شود.

شهردار باقرشهر با تحسین ساماندهی های موجود در آسایشگاه خیریه کهریزک در خدمت به معلولین و سالمندان نیز گفت:

در انجام تعهدات اجتماعی، هر خدمتی که منجر به رفاه حال جمع کثیری از سالمندان و معلولین نیازمند باشد، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید