اخبار

اردوی کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به شهربازی ارم

بازی پیشه بچه هاست و به آن‌ها اجازه می‌دهد که آزادانه به تجربه دنیای پیرامونشان و دنیای احساسات درونشان بپردازند. شاید بازی به نظر شما یک فعالیت صرفاً کودکانه بیاید اما در واقع چیزی بیش از این هاست . حل مشکلات، تقویت مهارت، غلبه بر چالش‌های فیزیکی و روانی و فرا‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. در زیر برخی از چیز‌هایی که کودکتان با بازی تجربه کرده و می‌آموزد به همراه شیوه‌هایی برای افزایش فواید بازی آمده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، امروز حدود 20 کودک از بخش شبانه روزی نیلوفر آسایشگاه خیریه کهریزک و جمعی از مادریاران به بازدید باغ وحش و تفریح در شهربازی رفتند .

این اردوی پر از شوق و شور و هیجان برای خیلی از این کودکان تجربه اولین بازدید و حتی اولین هیجان در همچنین محیطی بود که می شد از چهره‌ های شان شوق را دید .

گفتنی است این اردو به بهانه تولد یکی از کودکان آسایشگاه صورت گرفته که کلیه هزینه بلیط بازی ها و باغ وحش را خانواده تقبل نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید