اخبار

با پشتیبانی معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی تهران بزرگ ، جمع زیادی از دانشجویان از سراسر کشور میهمان آسایشگاه خیریه کهریزک شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ گروه بزرگ دانشجویان بسیجی با عنوان (( طرح ولایت )) دیدار و دلجویی از پدران و مادران سالخورده کهریزک را در برنامه یک روز کامل از زندگی خویش قرار دادند.

این دانشجویان جوان و پر احساس در جای جای خانه سالمندان حضور یافته ، لبخند شادی را بر لبان عزیزان کهریزکی نشاندند.

محسن جهانی که سرپرستی این اردوی یک روزه دانشجویان را عهده دار بود ، به خبرنگار کهریزک گفت:

معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی تهران بزرگ در اقدامی شایسته و فرهنگی ، دانشجویان بسیجی سراسر کشور را در قالب ((طرح ولایت )) ساماندهی نموده تا در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مراکز خیریه و عام المنفعه شرکت کنند .

وی تصریح کرد :

دیدار از مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان ، یکی از این برنامه های فرهنگی است تا جوانان تحصیلکرده کشورمان بیشتر و بهتر از دیگران بدانند سالخوردگان مقیم این اماکن نیازهای مختلفی دارندکه اصلی ترین آن ، نیازهای عاطفی و دیدارهای مستمر و منظم با آنان است .

محسن جهانی اندیشه پیوستن به جمع بزرگ خادمین افتخاری کهریزک را از دیگر برکات حضور این جوانان با نشاط و دانشجو ذکر کرد که هر یک از ایشان در صورت پیوستن به جمع نیکوکاران، می تواند منشأ اثر در امور خیر گردیده ، اشاعه دهنده فرهنگ ناب نیکوکاری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید