اخبار

نظام کیفیتی کهریزک البرز به Iso 9001:2015 ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛  ایزو آسایشگاه در سال جدید در راستای بهبود کیفیت خدمات مراقبتی و توانبخشی از ISO 9001:2008 به  ISO 9001 : 2015ارتقا یافت.

دکتر وجدانی روشن مدیر آسایشگاه اظهار کرد : استانداردهای  ایزو ، چارچوبی در سازمان ایجاد می کند تا مدیریت بتواند با طرح ریزی سیستم مدیریت براساس فرایندهای موثر که در سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند،  نسبت به اندازه گیری عملکرد همه فرایندها و بخش ها اقدام نماید و این فرایندها را به سمت دستیابی به اهداف سازمانی هدایت کند. به کمک این استاندارد می توان رضایت مشتری ، بهبود کیفیت محصولات ، اثربخشی و کارایی سیستم ، کنترل محصولات نامنطبق، بهبود عملکرد فرایندها را برای توسعه پایدار درسازمان، ارتقا بخشید.

وی همچنین گفت: بقا و پایداری فعالیت هر سازمانی به تعاملات بین سازمان ارائه دهنده خدمات و ذی نفعانش وابسته است.لذا این تعاملات و همکاری ها به واسطه صداقت و اعتماد به وجود می آید.

ایشان همچنان اظهار کردند: با توجه به این اصل، آسایشگاه کهریزک البرز بصورت داوطلبانه به این ارزش سازمانی پایبند بوده و با استقرار و نگهداری این نظام سعی می کند به تعهدات خود به مشتریان پایبند باشد.

مهندس مصباح زاده نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت افزود: بنا به نگرش مدیر آسایشگاه در خصوص نظام کیفیتی توانستیم در اول اردیبهشت سال 1390 گواهینامه Iso 9001: 2008 را دریافت کنیم و طی این سال ها همواره با توجه به راهنمایی های مدیر آسایشگاه آن را حفظ نماییم.لذا با توجه به ارتقاء در کارایی و اثر بخشی این سیستم و تجارب سال های قبل تصمیم گرفته شد که سیستم ایزو را ارتقا داده  و به عنوان یک واحد ممتاز در امر خدمات دهی به توانخواهان شناخته شویم.

ایشان اشاره کردند: طبق هماهنگی با نمایندگی شرکت آلیانس (Alliance) کانادا در تاریخ 97/4/15 ارزیابی بر اساس استاندارد Iso 9001:2015 صورت گرفت و در جلسۀ اختتامیه با توجه به نداشتن عدم انطباق در فرایند های اصلی، پشتیبانی و مدیریتی موفق به دریافت این گواهینامه شدیم.

مصباح زاده در پایان تاکید کرد: امیدواریم در سال های آت نیز، همچون گذشته بتوانیم این استاندارد را حفظ کرده و نسبت به دریافت سایر استانداردهای مرتبط که کمک به ارتباط بین ما و سایر خیریه ها (اعم از داخلی و بین المللی است) می باشد گامی موثر برداریم.

 

دیدگاهتان را بنویسید