اخبار

ابراز احساسات پاک افسران بلند پایه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به خانواده بزرگ کهریزک ، ستودنی بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ جمعی از افسران بلند پایه ارتش جمهوری اسلامی ایران ، دیدار از جمع سالمندان و معلولین ساکن در این خانه بزرگ را دربرنامه یک روزکاری و زندگی خویش قرار دادند.

این جان برکفان نیروی زمینی ارتش که جملگی از مرکز آموزش شهید اسدی به کهریزک آمده بودند ، با ابرازاحساسات پاک خویش ، پدران و مادران ساکن در بخشهای مختلف بستری را مورد عنایت قرار دادند.

سرهنگ سیاری رئیس ستاد پادگان آموزشی شهید اسدی ، در حاشیه حضورسبز خویش و همراهان ، آسایشگاه خیریه کهریزک را نمادی از توانمندی زنان و مردانی دانست که با تلاش شبانه روزی ، سخت ترین خدمات را به مراتب دشوارتر از امور محوله آنان به انجام می رسانند.

وی خاطرنشان کرد:

همه ما غمگین از آنیم که پدران و ماردان ارجمندی را بدور از جمع خانواده خود می بینیم ، اما این آگاهی را هم یافته ایم که مشکلات متعددی بویژه مسائل بی شمار درمان ، آنان را راهی کهریزک کرده است.

سرهنگ سیاری اذعان داشت :

به صراحت می گویم تنها ذهنیت ما پیش از ورود به این جمع بسیار بزرگ ،دیدن درماندگی هاو افسوس هاس غم انگیز بود ، حال آنکه فعالیت های روزانه و لبخندی که بر لبان این عزیزان است ، حکایتی شیرین را برایمان تداعی می کند ، حکایتی که به ما می گوید در این گوشه از دنیای بزرگ ما ، کسانی داوطلب نگهداری از ضعیفان ناتوان جامعه هستند که خود از برکات جامعه امروز ماست .

رئیس ستاد پادگان آموزش شهید اسدی ابراز امیدواری کرد در اولین فرصت ممکن به همراه اعضاء خانواده و اقوام خویش نیز بتوانند فرصت دیدار از سرای سالمندان و خانه معلولین را یافته ، تا آنان نیز از نزدیک واقعیت های موجود در کهریزک را به نظاره بنشینند.

دیدگاهتان را بنویسید