اخبار

برنامه آموزش مهارت های ده گانه زندگی ویژه معلولان جسمی حرکتی در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، آموزش مهارت های ده گانه زندگی ویژه آقایان در مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی  (Residential care) توسط روان شناس بخش آقای زرشکی  دوشنبه ساعت  10صبح برگزار شد.

مهارت های ده گانه زندگی از جمله خود آگاهی،همدلی ،ارتباط موثر ،حل مسله و …..قدرت سازگاری در افراد را بالامی بردو شخص می تواند مسولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بپذیرد و توانمندی هایش را بروز کند و از آسیب های  ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند.

زرشکی کارشناس روانشناس در ارتباط با این موضوع گفت : هدف از آموزش مهارت های ده گانه زندگی پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و افزایش سطح بهداشت روان می باشد.با توجه به شرایط خاص معلولان جسمی حرکتی شرکت در این کارگاه های آموزشی به حل بحران های شخصی و رسیدن به احساس رضایت مددجویان کمک ویژه ای می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید