اخبار

پانزدهمین دوره آموزش بدو ورود مراقبین در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ پانزدهمین دوره آموزش بدو ورود مراقبین توسط دفتر پرستاری آسایشگاه در بهمن ماه برگزار شد.

خانم آذر پویی مدیر دفتر پرستاری گفت: دفتر پرستاری آسایشگاه با هدف افزایش اگاهی و مهارت های علمی و عملی، این دوره 10 روزه را در بدو ورود مراقبین برگزار کرد.آموزش های این دوره شامل مباحث تئوری و کارآموزی عملی بود و کارشناسان مختلف تیم توانبخشی اعم از: پرستاری، روانشناسی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، تغذیه، بهداشت، مددکاری و …آموزش های لازم را دادند.

وی اشاره کرد: مراقبینی که دوره فوق را سپری می کنند با آشنایی بیشتری وارد محیط کار شده و با اهداف و خط مشی موسسه قبل از ورود آشنایی کامل پیدا می کنند و در پایان دوره پس از اخذ آزمون تئوری و عملی افراد برای بکارگیری در آسایشگاه رتبه بندی شده و بر حسب نیاز مشغول به کار می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید