اخبار

با حضور کارشناس آتش نشانی در جمع گروهی از کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک ، نکات ویژه و حساس در زمان بروز حریق و اطفاء آن آموزش داده شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با حضور تعداد زیادی از همکاران واحد های مختلف و فعال در آسایشگاه ، با حضور سعید پاسداری کارشناس سازمان آتش نشانی ، مباحث عمده در زمان بروز حریق و نحوه اطفاء آن به سمع و نظر حاضرین رسید.

همچنین در این گردهمایی آموزشی و بصورت نمادین ، با آتش زدن چندین نوع از موادی که احتمال حریق در آنها بسیار است ، گروهی از کارکنان با استفاده از انواع کپسولهای آتش نشانی ، اقدام به اطفاء حریق کردند.

گفتنی است به جهت حفظ ایمنی و در کلیه بخشهای بستری و سایر اماکن فعال در مجموعه ، کپسولهای آتش نشانی نصب گردیده تا در زمان بروز هر گونه حادثه ای به سهولت در دسترس کارکنان قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید