مجتمع ورزشی

CF005741Kahrizak

مجتمع ورزشی (پورياي ولي):

این مجتمع با حمایت سازمان تربیت بدنی استان تهران با سطح زيربناي 1270 مترمربع در سال 1380 احداث گردیده است.

فعالیت های روزانه این واحد با برنامه ورزش صبحگاهی آغاز می شود و در طول روز مددجویان در رشته های بسکتبال با ویلچر، دو و میدانی،تنیس روی میز،پرتاپ شامل: دیسک، نیزه و وزنه، شطرنج، پوچیا… به تمرینات ورزشی می پردازند.

خوشبختانه مددجویان توانسته اند با شرکت در مسابقات معلولین ، به کسب مقام و مدال های فراوان در سطح کشور و رقابت هاي بين المللي نائل شوند و در بسیاری از رشته ها رتبه نخست را به دست آوردند. امکانات ورزشی سالن پوریای ولی در اختیار کارکنان آسایشگاه و فرزندان آنان نیز قرار گرفته است.

  1. واحد اداری
  2. خوابگاههای مددجویان (22 بخش)
  3. واحد های حوزه  اجرایی (آشپزخانه، سردخانه، رختشویخانه، زیباسازی و فضای سبز، نقلیه ، بازرسی )
  4. واحدهای حوزه توانبخشی و سلامت (درمانگاه، مراقبتهای ویژه، توانبخشی،فیزیوتراپی و..)
  5. شهرک‎ ها ( امید، عمید وگلها)
  6. واحد فرهنگی (کتابخانه، سرای فرهنگی و سالن اجتماعات ، مهد کودک ، مسجد و مدارس دخترانه و پسرانه ، ساختمان آفتاب و گنجینه یادمان یاران)
  7. ساختمان مهر (سالن غذاخوری کارکنان، سالن غذاخوری مددجویان، مرکز توانبخشی)
  8. مجتمع ورزشی (پوریای ولی)