ساختمان مهر

024

سال ها بود که وجود یک سالن غذاخوری جداگانه برای کارکنان آسایشگاه و یک سالن غذاخوری مناسب برای مددجویان شاغل در کارگاه های توانبخشی و لزوم گسترش فضای فیزیوتراپی، از ضروریات آسایشگاه به شمار می‎آمد.

در مهر 1382 به همت گروهی از بانوان نیکوکار و یاری شخصی خیر، این آرزو محقق شد و ساختمان مهر، مجتمع توانبخشی با مشخصات زیر احداث شد و مورد بهره‎برداری قرار گرفت:

۱- بخش فیزیوتراپی، هیدروتراپی و کاردرمانی با مساحت 1500 مترمربع و ارتفاع متوسط 4/5 متر

۲- سالن غذاخوری کارکنان (طبقه همکف) مساحت 1400 مترمربع و ارتفاع متوسط 7 متر

۳- سالن غذاخوری مددجویان (طبقه اول) مساحت 600 مترمربع و ارتفاع متوسط 4 متر

  1. واحد اداری
  2. خوابگاههای مددجویان (22 بخش)
  3. واحد های حوزه  اجرایی (آشپزخانه، سردخانه، رختشویخانه، زیباسازی و فضای سبز، نقلیه ، بازرسی )
  4. واحدهای حوزه توانبخشی و سلامت (درمانگاه، مراقبتهای ویژه، توانبخشی،فیزیوتراپی و..)
  5. شهرک‎ ها ( امید، عمید وگلها)
  6. واحد فرهنگی (کتابخانه، سرای فرهنگی و سالن اجتماعات ، مهد کودک ، مسجد و مدارس دخترانه و پسرانه ، ساختمان آفتاب و گنجینه یادمان یاران)
  7. ساختمان مهر (سالن غذاخوری کارکنان، سالن غذاخوری مددجویان، مرکز توانبخشی)
  8. مجتمع ورزشی (پوریای ولی)