ارائه خدمات در گروه معلولان

 انواع خدمات در گروه معلولان

 • آموزش و توانبخشی روزانه (Day Care)
 • این مرکز به منظور ارتقاء سطح استقلال و مشارکت اجتماعی توانخواهـان ومعلولان جسمی- حرکتی و ضایعه نخاعی و با هدف پیشگیری از پیشرفت ناتوانایی های ایشان خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و حمایتی ارائه می نماید. این توانخواهان به صورت روزانـه عـلاوه بر دریافـت خدمـات اجتماعی ، توانبخشـی و درمانـی، درفعالیت های هنری ، کلاس های  ورزشی و سایر آمـوزش های حـرفه ای متناسب با سطح آسیب نیز شرکت می نمایند. درضمن برای توانخواهانی که به صـورت تمـام وقـت در مـرکز حضـور دارنـد نیـز میان وعده و ناهار ارائـه می شـود . تیم توانبخشی شامل: پزشک ( عمومی – متخصص)  فیزیوتراپیست ، کاردرمانگر ، گفتاردرمانگر ، روانشناس ، کارشناس تغذیه ،مربی آموزشی-مربی امور هنری، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار،کارشناس تربیت بدنی می باشد.
 • شرایط پذیرش Day Care
 • گروه سنی 15 تا 60 سال
 • معلولان جسمی حرکتی که بدنبال ناتوانی شدید و دائمی جسمی ناشی از فلج عضو و قطع اندام و یا نقص عضو دچار محدودیت حرکتی شده اند
 • معلولانی که دچار بیماری های مسری و عفونی نبوده و اختلالات شناختی و بیماری روانی و ذهنی نداشته باشند .
 • معلولانی که دارای وضعیت ثابت از لحاظ جراحی وبدون مشکلات تهدید کننده حیاتی هستند.
 • کلیه مددجویانی که نیاز به تقویت مهارت های خودیاری، مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباطات محیطی دارند .
 • معلولانی که در مرحله اولیه اختلالات روانی مانند افسردگی ، اضطراب ، دمانس و اختلال حافظه هستند.
 • خدمات مرکز در سه حیطه آموزشی ، توانبخشی و فعالیت های اجتماعی ارائه می شود .
 • کارگاه های عملی با توجه به شرایط معلول و نوع اختلال وی تعیین می شود.

انتقال به Day Care  در سه حالت صورت می پذیرد:

 • انتقال از C به D.C در بیمارانی که از حالت Bed riden (وابسته به تخت)خارج شده اند و توانایی مراجعه به مرکز را دارند .
 • بیمارانی که نیاز به مداخلات توانبخشی و استفاده از تجهیزات موجود در مرکز دارند .

 

بیمارD.V که نیاز به مداخلات گروههای مختلف توانبخشی بصورت دراز مدت و طبق برنامه مدون را دارند.

شرایط خروج :

 1. در شرایطی که با توجه به تشخیص تیم درمان و توانبخشی ، معلول به مرحله ای رسیده باشد که نیاز به ادامه مداخلات نداشته باشد ترخیص میشود .
 2. عدم تمایل مددجو و خانواده به ادامه برنامه توانمند سازی.
 3. در صورتیکه با توجه به تشخیص تیم درمان و توانبخشی مددجو در شرایط جسمانی قرار گرفته باشد که قادر به مراجعه به مرکز نباشد که در صورت واجد شرایط بودن به بخش توانبخشی و نگهداری شبانه روزی Residential Care)  ) یا مراقبت در منزل Home Care) )منتقل می شود.

این مرکز در تمامی روزهای هفته غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 15 به مددجویان ارائه خدمت مینماید. این مراکز شرایطی را فراهم می کند که مددجویان  بتوانند ضمن داشتن برنامه های توانبخشی دسته جمعی در مرکز ، در منزل به زندگی خود ادامه دهند .

 

توانبخشی و نگهداری شبانه روزی   (Residential Care) 

 

این مرکز به توانخواهانی که با علل اکتسابی یا مادرزادی دچار معلولیت های جسمی حرکتی خیلی شدید ، وابسته به تخت شده اندو همچنین معلولان ضایعه نخاعی و بیماران مبتلا به ام اس که هر کدام به نوعی دچار محدودیت های حرکتی شده اند ، به صورت نگهداری شبانه روزی ارائه خدمت می نماید. این توانخواهان علاوه بر خدمات نگهداری ، به تناسب توانمندی شان از خدمات توانبخشی و سایر خدمات ارائه شده در مرکز روزانه این آسایشگاه نیز برخوردار می باشند.

 

شرایط پذیرش :

 • گروه سنی 15 تا 60 سال
 • هر معلولی که قدرت استقلال خود را از دست داده باشد ، بطوری که ادامه اقامت وی در منزل ، منوط به دریافت کمک اطرافیان و یا دریافت خدمات توانبخشی باشد.
 • طی نمودن مراحل قانونی و ارائه مدارک لازم به واحد مددکاری
 • نداشتن شرایط منع پذیرش
 • مراحل پذیرش
 • ثبت درخواست بستری مددجویان و ارائه مدارک اولیه برای ثبت نام
 • ارزیابی اولیه مددجو توسط تیم ارزیابی کننده شامل پزشک ، روانشناس و مددکار اجتماعی
 • تشکیل کمیته پذیرش و بررسی نظر کمیته درخصوص بستری مددجو
 • بستری توانخواه (درصورت انجام تمامی اقدامات مرتبط با پذیرش بستری و عدم وجود موارد منع پذیرش و تأیید پزشک مبنی بر اورژانسی نبودن شرایط معلول در هنگام بستری)

شرایط منع پذیرش

 • اعتیاد به مواد مخدر
 • ابتلا به هپاتیت، ایدز، سل و یا هرگونه بیماری عفونی مسری
 • ابتلا به بیماری حاد و اورژانسی
 • ابتلا به هر گونه بیماری مزمن اعصاب و روان و اختلال روانی حاد
 • ابتلا به اختلالات شناختی (دمانس پیشرفته، آلزایمر) به خصوص اگر توانخواه راه برو باشد
 • داشتن سوء سابقه کیفری و رفتارهای ضد اجتماعی
 • ابتلا به بیماری­های صعب العلاج
 • ابتلا به بیماری­هایی که نیاز به مراقبت تخصصی و فوق تخصصی بیمارستانی دارند

 

شرایط خروج:

 • رسیدن به سطحی از توانمندی برای زندگی در کانون خانواده از طریق فراهم نمودن بستر مناسب برای دریافت خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل (Home Care ) و یا آموزش و توانبخشی روزانه (Day Care )
 • پس از بستری توانخواه ، در صورت بروز هریک از موارد منع پذیرش ،توانخواه از مرکز نگهداری ترخیص می گردد.

 

  توانبخشی و مراقبت در منزل(Home Care)

ارایه خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و حمایتی به معلولان جسمی حرکتی (بیماران ضایعه نخاعی ، ام اس ، سکته مغـزی و فلج  مغزی مادرزادی که قادر به مراجعه به مرکز نمی باشند.  در اینگونه موارد تیم توانبخشی به صورت فردی یا گروهی بـه منظور مداخله مـؤثر و  ارائه خدمات در زمینه های پزشکی ، پرستاری ، توانبخشی ، آموزشی ،  اجتماعی و روانشناسی  به منزل توانخـواه مراجعه می نماید.اعضای تیم توانبخشی متشکل از: پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی، روانشنـاس، کاردرمـان ، فیزیوتـراپیست ، گفتاردرمـان و کارشناس تغذیه می باشد.

شرایط ورود :

 • گروه سنی 15 تا 60 سال
 • فراهم بودن شرایط محیطی روانی و اجتماعی مناسب جهت مداخله تیم خدمت دهنده برای مددجویان درمنزل
 • هر مددجویی که قدرت استقلال خود را از دست بدهد به گونه ای که ادامه اقامت درمنزل منوط به دریافت خدمات توانبخشی باشد می تواند از این خدمات استفاده نماید .
 • مددجویانی که به علت مشکل جسمی یا روحی ، روانی قادر به مراجعه به مرکز نباشند

 

شرایط خروج :

انتقال به Day Care آموزش و توانبخشی روزانه

پذیرش در آسایشگاه شبانه روزی یا بیمارستان

انتقال محل سکونت مددجو به خارج از حوزه فعالیت تیم درمان

عدم تمایل مددجو و خانواده وی به ادامه درمان